پذیرش مقاله هنرمند بنابی در سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

به گزارش بناب نیوز، مقاله « تأثیر شیوه‌های تعلیمی تئاتر پداگوژیک در آموزش کودکان (جلوگیری از هدررفت آب)(با تأکید بر نمایشنامه مأموران ویژه)» به قلم امیر شهبازنژند در سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران پذیرفته شد.

سومین دوره این کنگره که با همکاری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و دانشگاه شیراز آذر ماه امسال در دانشگاه شیراز برگزار شد درصدد ایجاد فضایی برای ارائه آخرین دستاوردهای دانش آب و فاضلاب، تجربیات موجود در صنعت آب و فاضلاب کشور و تبادل آرا و نظرات دانشگاهیان و محققین برای یافتن راه حل های بهینه برای دغدغه ها و کمبودهای موجود در حوزه علوم و مهندسی آب و فاضلاب است.

امیر شهبازنژند هنرمند شهرستان بناب با بیان این که این مقاله تنها مقاله پذیرفته شده در این کنگره با نگاه بینارشته ای به هنرهای نمایشی و مهندسی آب و فاضلاب است، تصریح کرد: درصدد آن بودم تا راه حلی برای مصرف بهینه آّب با نگاه به مباني پداگوژيکي و نظريه هاي آموزش پیدا کنم، سعی و تلاشم بر این بود تا نشان دهم هنرهای نمایشی میتواند نقطه قوتی باشد به جهت آموزش و انتقال فرهنگ و رفتاری پسندیده که هر جامعه‌ای نیازمند آن است و نیز این مورد می‌تواند زمینه کاهش بسیاری از هزینه‌هایی که در بعد رفتار اجتماعی صورت می‌گیرد را فراهم سازد.
وی افزود: کشورهای در حال توسعه به خوبی دریافتند که مردم از قاب صحنه تئاتر به صورت سحرآمیزی واقعیت ها و پیچیدگی های زندگی خود را از جنبه زیبایی شناسی احساس می کنند و بر آنها تاثیر عمیقی می گذارد؛ بنابراین پایه های آموزشی و فرهنگی خود را با تاکید بر تئاتر قرار دادند و هر روز فراتر از دیروز بر توسعه تئاتر پرداخته و قالب های جدیدی از این هنر ناب ارائه کردند، که متاسفانه در کشور ما ایران متولیان امر از این موضوع به سهولت می گذرند و آن را نادیده می گیرند.

شهبازنژند که دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کارگردانی نمایش دانشگاه نبی اکرم تبریز می باشد تهیه و نگارش این مقاله را مرهون زحمات اساتید خود به ویژه آقایان فرزاد تقی لر و حسين اصل عبداللهي سردرود دانست و خاطر نشان کرد این کنگره 4 لغایت 6 آذر ماه امسال در دانشگاه شیراز برگزار و بر اساس اعلام دبیرخانه ی این کنگره، مقاله‌های انتخاب‌شده در نشریه علمی علوم و مهندسی آب و فاضلاب نیز به چاپ خواهند رسید.