پس از بررسی‌های مختلف، فهرست نهایی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در حوزه‌های مختف انتخابیه استان آذربایجان شرقی مشخص شد.

در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو؛ خانم عشرت شائق و آقایان محمدحسین فرهنگی، محمداسماعیل سعیدی، رسول جلیل زادع علی آجدون‌زاده، رحیم هم زبان نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان را تشکیل می‌دهند.

عباس فلاحی در حوزه انتخابیه اهر و هریس؛ احمد خیری در حوزه انتخابیه بستان آباد؛ ضیاء اله اعزازی ملکی در حوزه انتخابیه بناب، رضا رسولی شربیانی در حوزه انتخابیه سراب؛ علی علی لو در حوزه انتخابیه شبستر؛ رضا راثی در حوزه انتخابیه کلیبر و بخش هوراند؛ مهدی دواتگری در حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر؛ شهروز افخمی در حوزه انتخابیه ملکان؛ سید محمدرضا حاجی اصغری و حسنعلی قنبری ممان در حوزه انتخابیه میانه و همچنین غلامحسین شیری در حوزه انتخابیه هشترود و چاراویماق دیگر نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در استان آذربایجان شرقی هستند.