سرمازدگی محصول مزارع ملکان را از بین برد‎

فرماندار ملکان گفت: سرمازدگی باغات و مزارع این شهرستان را دچار خسارت 100 درصدی کرد.

محمد شیرین زاده روز پنج شنبهاظهارکرد: چهارشنبه شب به علت دمای زیر صفر در این شهرستان تمام باغات و مزارع گندم دیمی و آبی دچار خسارت شدند.

وی افزود: متاسفانه این سرمای بی سابقه موجب از بین رفتن تمام محصولات شده است.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان حوادث غیرمترقبه در حال بررسی میزان خسارت وارده هستند، بر کمک مسوولین برای جبران خسارت تاکید کرد و گفت: به سادگی جبران این میزان خسارت از عهده مسوولین شهرستان خارج است.

مدیر جهاد کشاورزی ملکان نیز با اشاره به اینکه از 12هزار هکتار اراضی آسیب دیده هشت هزار هکتار بیمه است، گفت: متاسفانه میزان غرامت بیمه خیلی ناچیز است.

حسینعلی فتحی افزود: بیمه، محصول باغات را از 20 تن در هکتار محاسبه می کند در حالی که این مقدار 30 تن در هکتار است و علاوه بر آن باید درخت مو و سایر درختان نیز مشمول بیمه باشند.