سرخط خبرها
نظرسنجی
مهلت شرکت در این نظرسنجی به پایان رسیده است.

بنظر شما شهرستان بناب در چه زمینه ای نیاز به فعالیت و توسعه ی بیشتر دارد؟

6 رای
6%
5 رای
5%
36 رای
36%
31 رای
31%
3 رای
3%
2 رای
2%
16 رای
16%
جمع آراء : 99

تاریخ شروع: 4 مرداد 1391 ساعت 06:06

تاریخ پایان: 16 مهر 1391 ساعت 22:56