بناب جزو سه شهرستان برتر استان در زمینه ایجاد اشتغال و کارآفرینی می باشد

فرماندار شهرستان بناب در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری با تاکید بر ضرورت جذب تسهیلات و اعتبارات دریافت شده به شهرستان اظهار داشت متاسفانه گاها گزارش هایی مبنی بر بازگشت اعتبارات از سطح شهرستان داریم که این مسئله به هیچ وجه مورد قبول نیست چراکه برای اخذ تسهیلات اشتغال زایی تلاش های بسیاری صورت گرفته و برخورداری از این تسهیلات و ایجاد اشتغال حق جوانان و مردم شهرستان بناب می باشد.

شهریار فتحی از دستگاه های متولی ایجاد اشتغال در شهرستان خواست تا در پرداخت تسهیلات اشتغال زایی نهایت دقت و توجه را داشته باشند و افرادی که قصد ایجاد اشتغال دارند را شناسایی کنند تا از هدر رفت منابع جلوگیری شود و اشتغال زایی به معنای واقعی تحقق یابد.

فرماندار شهرستان بناب با بیان اینکه از ۵۴ میلیارد تومان سهم اعتبارات شهرستان برای ایجاد اشتغال ۳۲ میلیارد تومان جذب شده گفت امیدواریم تا پایان سال ۲۲ میلیارد تومان اعتبار باقی مانده جذب شهرستان شود وی همچنین با بیان اینکه جمعیت بیکار شهرستان بناب از ۶ هزار نفر به ۴ هزار نفر کاهش یافته گفت بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، بناب جزو سه شهرستان برتر استان در زمینه ایجاد اشتغال و کارآفرینی می باشد.

فتحی همچنین با تاکید بر لزوم مهارت آموزی برای افرادی که جویای کار هستند در مراکز فنی حرفه ای و ... گفت با کسب مهارت های لازم برای کسب و کار از تعداد بیکاران کاسته شده و سهم شهرستان بناب از ایجاد اشتغال افزایش خواهد یافت.