واکنش صریح فرماندار بناب نسبت به خبر انتقال تالاب قره قشلاق به ملکان!

شهریار فتحی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات محیط زیست بناب در خصوص حفاظت و نگهداری از تالاب، گفت: اداره محیط زیست بناب سایت مجهز پرنده نگری و ایستگاه های محیط بانی در این تالاب مستقر کرده و مدیریت و برنامه ریزی این تالاب بر عهده شهرستان بناب است.

وی با تاکید براینکه شهرستانهای همجوار موظف به همکاری با محیط زیست این شهرستان هستند، گفت: با توجه به اینکه برنامه مدیریت زیست بومی تالاب قره قشلاق با مشارکت کلیه ذینفعان و جوامع محلی تدوین شده و در مرحله اجرایی قرار دارد، در این برنامه مدیریت که برای‌ حداقل ۱۰ سال تدوین می‌گردد تالاب قره قشلاق تحت مدیریت اداره محیط زیست بناب قرار داده شده است. 

فرماندار بناب ادامه داد: با عنایت به اینکه این تالاب دارای کمیته محلی با مشارکت ارگانها و سازمان‌های ذینفع از شهرستانهای بناب، ملکان و میاندوآب بوده، دبیرخانه این کمیته محلی هم در اداره حفاظت محیط زيست شهرستان بناب مستقر بوده و ریاست این کمیته نیز بر  عهده اینجانب می باشد.

فتحی با اشاره به اینکه پاسگاه‌های محیط بانی تالاب در روستاهای بناب احداث گردیده اند، گفت: با توجه به اینکه حفاظت و مدیریت تالاب قره قشلاق رویکرد مشارکتی دارد همه شهرستانها و جوامع محلی در حوزه استحفاظی خود موظف به حفاظت از تالاب و همکاری با کمیته محلی می باشند.